Data privacy

  Hoe wij omgaan met uw gegevens en uw rechten - informatie volgens de artikelen 13, 14 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Deze gegevensbeschermingsinformatie is van toepassing op het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke informatie bij het gebruik van onze website en de bijbehorende subpagina's.

  Scheidt & Bachmann GmbH (hierna "wij" of "Scheidt & Bachmann") neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houdt zich strikt aan de regels die zijn vastgelegd in de wetgeving inzake gegevensbescherming. De volgende verklaring geeft een overzicht van hoe Scheidt & Bachmann voor deze bescherming zorgt en legt uit welke soorten gegevens we voor welke doeleinden verzamelen. 

   

  I. Algemeen

  1. Verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking
  De verantwoordelijkheid voor het verwerken van uw persoonlijke informatie ligt bij:

  Scheidt & Bachmann GmbH, Breite Straße 132, 41238 Mönchengladbach; Telefoon: +49 2166 / 266-0; E-mail: info@scheidt-bachmann.de

  Scheidt & Bachmann Nederland B.V. (Fare Collection Systems) verwerkt ook persoonsgegevens (als een processor) namens een aantal organisaties in het OV-chipkaartsysteem (zoals Regisseur Studenten Reisrecht en Translink). Meer informatie over het privacybeleid van deze gegevens kunt u krijgen door de privacyverklaringen van deze organisaties te lezen.

  2. GDPR - officer:
  U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming als volgt bereiken:

  Scheidt & Bachmann Parkeersystemen B.V., GDPR-officer, Heliumstraat 130, 2718 RS Zoetermeer; Telefoon: +31 793 47 02 27; E-mail: bitter.anouk@scheidt-bachmann.nl

  Scheidt & Bachmann Nederland B.V., GDPR-officer, Maarssenbroeksedijk 11, 3542 DL Utrecht; Telefoon: +31 85 486 1500; E-mail: devries.johan@scheidt-bachmann.nl

  3. Welke gegevens verwerken we en uit welke bronnen?
  Wij verwerken persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt of welke wij verkrijgen door het gebruik van onze website.

  Voor verdere informatie: Zie Deel II - Verwerking van persoonsgegevens.

  4. Met welk doel verwerken wij uw gegevens en op welke juridische basis?
  Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de GDPR en de Duitse federale wet op gegevensbescherming ("Bundesdatenschutzgesetz", BDSG). Over het algemeen zijn de volgende artikelen van toepassing op het doel van gegevensverwerking: verwerking om contractuele verplichtingen na te komen (Artikel 6 Paragraaf 1 Brief b GDPR), om legitieme belangen te beschermen (Artikel 6 Paragraaf 1 Brief f GDPR), op basis van uw toestemming (Artikel 6 Paragraaf 1 letter a GDPR) en / of op basis van wettelijke vereisten (artikel 6, lid 1, letter c GDPR).

  Voor verdere informatie: zie hoofdstuk II - Verwerking van persoonsgegevens.

  5. Wie ontvangt mijn gegevens?
  Dienstverleners die door ons worden ingezet en namens ons werken (de zogenaamde "verwerkers", zie artikel 4 nr. 8 GDPR) kunnen persoonlijke gegevens ontvangen. Wij gebruiken de volgende processors of categorieën van de processor:

  • IT-serviceproviders
  • Dochterondernemingen
  • Google Inc.

  Daarnaast geven wij uw persoonlijke gegevens door aan onze dochterondernemingen, die ook persoonsgegevens verwerken onder hun eigen verantwoordelijkheid (de zogenaamde "controllers", zie artikel 4 nr. 7 GDPR).

  6. Doorgifte van persoonsgegevens naar derden landen
  In de gevallen die worden beschreven in deel II "Verwerking van persoonsgegevens", zetten wij uw persoonlijke gegevens door naar de volgende landen buiten de European Economic Area (EEA): 

  • Dochterondernemingen in Rusland, Zwitserland, Tunesië, Israël, de VS en Canada

  Met betrekking tot alle ontvangers hebben wij passende garanties geïmplementeerd (gemeentelijke clausules voor gegevensbescherming in overeenstemming met artikel 46 par. 2 DSGVO) om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen. U kunt een kopie van deze toepasselijke garanties aanvragen. Neem voor dit doel contact op met de instanties die zijn aangewezen in Sectie I, punten 1 en 2.

  7. Opslag van gegevens
  Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen, zolang als nodig is, om het oorspronkelijke doel van de verwerking te dienen.

  Daarnaast zijn wij onderworpen aan verschillende opslag- en documentatieverplichtingen, inclusief verplichtingen die voortvloeien uit het Handelsgesetzbuch (HGB) en de Duitse fiscale code ("Abgabenordnung" - AO). Deze verplichtingen kunnen tot 10 jaar gelden.

  Ten slotte is de opslagduur ook gebaseerd op wettelijke verjaringstermijnen, die volgens § 195 ev van het Duitse burgerlijk wetboek ("Bürgerliches Gesetzbuch" - BGB), kunnen oplopen tot 30 jaar, waarbij de reguliere verjaringstermijn drie jaar is.

  8. Uw rechten
  Elke persoon in kwestie heeft het recht van toegang overeenkomstig artikel 15 AVG, het recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG, het recht om te wissen overeenkomstig artikel 17 AVG, het recht op beperking van verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG en het recht op gegevens overdracht op basis van artikel 20 AVG. Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, contacteert u de contactpersonen welke bovenstaand zijn gespecificeerd in Deel 1 en 2 onder Deel I - Algemeen.

  Als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u dit op elk moment annuleren zonder opgave van redenen. De annulering kan worden verzonden naar de contactpersonen die zijn gespecificeerd in sectie 1 en 2 onder deel I - Algemeen.

  Gebruikers hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 AVG). De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor Scheidt & Bachmann is:

  • Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW) (gegevensbescherming en informatievrijheid van de staat, Noord-Rijnland-Westfalen)

  U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen, wat aan het einde van deze kennisgeving over gegevensbescherming nader wordt toegelicht.

   

  II. Verwerking van persoonlijke gegevens

  1. Cookies

  Om het bezoeken van onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen. Cookies kunnen worden verzonden wanneer een pagina wordt geopend, waardoor de gebruiker kan worden toegewezen. Met behulp van cookies wordt het voor gebruikers eenvoudiger om webpagina's te gebruiken. Sommige door ons gebruikte cookies worden verwijderd wanneer de browsersessie is beëindigd, dat wil zeggen wanneer de browser is gesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer staan en maken het voor ons mogelijk om uw browser opnieuw te herkennen bij uw volgende bezoek (de zogenaamde permanente cookies).

  U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gehouden wanneer cookies worden gebruikt en vervolgens in elk individueel geval beslissen of u deze accepteert. U kunt in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten dat cookies worden geaccepteerd. U kunt cookies die al zijn toegepast verwijderen. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website echter beperkt zijn.

  Wij verwerken de volgende persoonlijke gegevens of gegevenscategorieën door het gebruik van cookies:

  • Sessie-ID
  • Tijdstempel

  Verwerking van persoonlijke gegevens als gevolg van het gebruik van cookies wordt uitgevoerd op basis van Artikel 6 Paragraaf 1 Brief f GDPR. Het doel van gegevensverwerking en onze legitieme belangen liggen in de verbeterde functionaliteit van onze website.

  2. Automatische verzameling van toegangsgegevens / server logbestanden
  Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch de volgende reeks gegevens opgeslagen met betrekking tot elke toegang:

  • IP adres
  • Browser type / versie
  • Gebruikt besturingssysteem en resolutie
  • Eerder bezochte website
  • Tijd en frequentie van het server verzoek

  De persoonlijke gegevens in logbestanden worden verwerkt op basis van Artikel 6 Paragraaf 1 Brief f GDPR. Het doel van gegevensverwerking en onze legitieme belangen liggen in het eenvoudiger beheer van onze website en de mogelijkheid om identificatie van hacking na te streven.

  3. Google Analytics
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies - tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van deze website wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

  In geval van activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter eerst afgekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website.

  Namens de exploitant van deze website, gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren en om rapporten over websiteactiviteiten voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten aan te bieden voor de website-exploitant die verbonden is met het gebruik van de website en internetgebruik. Google koppelt het IP-adres dat door uw browser in verband met Google Analytics is overgedragen niet aan andere gegevens.

  U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instelling in uw browsersoftware aan te brengen; We willen u er echter op wijzen dat als u dit doet, u niet alle functies van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google worden verzonden en u kunt de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in die beschikbaar is te downloaden en te installeren via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

  U kunt ook voorkomen dat gegevens worden verzameld door Google Analytics op onze website door op de volgende link te klikken. Er is een opt-outcookie toegepast die voorkomt dat uw gegevens worden verzameld bij het bezoeken van deze website: Schakel Google Analytics uit

  of voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensprivacy, zie http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en ww.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html.

  Verwerking van persoonlijke gegevens door Google Analytics is gebaseerd op Artikel 6 Paragraaf 1 Brief f GDPR. Het doel van gegevensverwerking en ons legitieme belang liggen in de analyse en het gebruik van onze website.

  4. Google Maps
  Deze website maakt gebruik van het Google-product Google Maps. Als u akkoord gaat met het gebruik van Google Maps op een subpagina waarin Google Maps is ingesloten en de plug-in activeert, ontvangt Google de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de relevante subpagina van onze website. Daarnaast worden gegevens verzameld die uw browser naar Google verzendt. Dit omvat IP-adres, datum en tijd van het verzoek, hoeveelheid overgedragen gegevens, besturingssysteem en de gebruikersinterface, taal en versie van de browsersoftware.

  Voorstaande gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount herkent waarmee u bent ingelogd of dat geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat de gegevens worden toegeschreven aan uw Google-profiel, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en / of het op behoeften georiënteerde ontwerp van haar website. Als u rechten wilt uitoefenen, zoals het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen, moet u contact opnemen met Google.

  Door Google Maps te gebruiken, stemt u in met de servicevoorwaarden van Google Maps. U vindt de Servicevoorwaarden van Google Maps hier: Google Maps Terms of Service   Raadpleeg het Privacybeleid van Google: Google Privacy Policy  voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Google Inc. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft ermee ingestemd het EU-VS-privacyschild te accepteren: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework  

  5. YouTube
  We hebben YouTube-video's geïntegreerd in onze website die worden opgeslagen op  www.youtube.com  en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. De video's worden alleen geactiveerd als u hier specifiek om vraagt. Deze video's zijn ook geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeveiligingsmodus", dat wil zeggen dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u een video afspeelt, worden de gegevens overgedragen zoals aangegeven in de volgende alinea. We hebben geen enkele invloed op deze gegevensoverdracht.

  Wanneer u de video afspeelt, ontvangt YouTube de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de relevante subpagina van onze website. Daarnaast worden gegevens verzameld die uw browser naar YouTube verzendt. Dit omvat IP-adres, datum en tijd van het verzoek, hoeveelheid overgedragen gegevens, besturingssysteem en de gebruikersinterface, taal en versie van de browsersoftware.

  bovenstaande gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat de gegevens worden toegeschreven aan het YouTube-profiel, kunt u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en / of het op behoeften georiënteerde ontwerp van haar website. Een dergelijke analyse (ook in het geval van gebruikers die niet zijn aangemeld) dient voor het bieden van behoeftengerichte advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. Als u rechten wilt uitoefenen, zoals het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen, moet u contact opnemen met Google.

  Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over het doel van het verzamelen van gegevens en de verwerking ervan door YouTube. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft ermee ingestemd het EU-VS-privacyschild te accepteren.

  6. Contact
  Op onze website vindt u contactformulieren die kunnen worden gebruikt om elektronisch contact te leggen. Als alternatief is het mogelijk om contact met ons op te nemen via de opgegeven e-mailadressen. Als u via een van deze kanalen contact met ons opneemt, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die zijn ingevoerd en naar ons zijn verzonden.

  Als u het contactformulier gebruikt, omvatten de geregistreerde persoonsgegevens de ingevoerde stamgegevens (verplichte velden: de heer / mevrouw, achternaam, e-mailadres, land, vrijwillige velden: voornaam, bedrijf, telefoonnummer) en eventueel andere persoonlijke gegevens die u hebt ingevoerd in het veld met het label "Bericht". Als u rechtstreeks per e-mail contact met ons opneemt, leggen wij uw e-mailadres en alle persoonlijke gegevens vast die in de tekst van de e-mail staan.

  De verwerking gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 Brief f GDPR. Het doel van gegevensverwerking en onze legitieme belangen liggen in klantenservice en de mogelijkheid om te antwoorden op berichten die naar ons zijn verzonden.

  Mocht het nodig zijn om uw vraag te beantwoorden, dan zullen we persoonlijke gegevens doorgeven aan dochterondernemingen.

  7. Nieuwsbrief
  Op onze website kunt u zich aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven met informatie over algemeen bedrijfsnieuws, producten, beurzen en evenementen.

  Om nieuwsbriefabonnementen te beheren, verwerken wij de persoonlijke gegevens die via het registratieformulier naar ons zijn verzonden. Dit omvat stamgegevens (verplichte velden: e-mailadres, taal, uw interesses, vrijwillige gegevens: de heer / mevrouw, titel, naam, bedrijf, land).

  De verwerking gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 Brief f GDPR. Het doel van gegevensverwerking en onze legitieme belangen liggen in klantenzorg en directe reclame.

  8. Vacatures
  Op onze website kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief met informatie over nieuwe vacatures.

  Om nieuwsbriefabonnementen te beheren, verwerken wij de persoonlijke gegevens die via het registratieformulier naar ons zijn verzonden. Dit bestaat uit het e-mailadres, de werkgebieden waarin u geïnteresseerd bent, uw postcode en de geografische regio waarin u geïnteresseerd bent voor vacatures.

  De verwerking gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 Brief f GDPR. Het doel van gegevensverwerking en onze legitieme belangen liggen in het communiceren van vacatures in ons bedrijf aan potentiële kandidaten.

  9. Enquêtes
  We voeren ook enquêtes uit, bijvoorbeeld om de klanttevredenheid te beoordelen. Alleen klanten die door ons zijn uitgenodigd, hebben recht op deelname.

  Enquêtes worden altijd anoniem uitgevoerd. Toegangscodes worden regelmatig naar klanten gestuurd voor deelname. Deze kunnen worden toegeschreven aan de relevante klant. In de enquêtes zelf worden enkele persoonlijke gegevens gevraagd. Als dit het geval is, is het indienen van dergelijke gegevens echter vrijwillig en kan deze worden overgeslagen. De verwerking van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, letter f GDPR. Het doel en ons legitieme belang liggen in de analyse van klanttevredenheid en productverbeteringen.

  10. Data omgeving
  We bieden een data omgeving waarin we onze klanten en potentiële klanten verschillende downloaddocumenten aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld contractdocumenten en productinformatie. Toegang is alleen mogelijk voor geautoriseerde gebruikers.

  Wij verwerken de volgende gegevens ten behoeve van toegangscontrole: e-mailadres, gebruikersnaam.

  De verwerking van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, letter f GDPR. Het doel en ons legitieme belang liggen in het starten van contracten, het verstrekken van relevante documenten en het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot geüploade documenten.

  Informatie over uw recht om bezwaar te maken overeenkomstig artikel 21a Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

  U hebt het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen persoonlijke gegevens met betrekking tot u die worden verwerkt op basis van Artikel 6 Paragraaf 1 Brief f GDPR om redenen die verband houden met uw specifieke situatie (gegevensverwerking op basis van belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling zoals gedefinieerd in artikel 4 nr. 4 AVPR.

  Als u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende, legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden negeren of als de verwerking de handhaving, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten dient.

  In individuele gevallen verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor directe reclame. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op u met het doel van dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering in zoverre het te maken heeft met dergelijke directe reclame.

  Als u bezwaar hebt tegen de verwerking van gegevens ten behoeve van directe reclame, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet langer verwerken.

  Er zijn geen specifieke formele vereisten voor het indienen van het bezwaar; indien mogelijk moet dit worden verzonden naar de contacten die hierboven zijn beschreven in Sectie 1 en 2 onder Deel I - Algemeen van deze mededeling inzake gegevensbescherming.


  terug